Firma de Transport - peste 18 ani de experienta

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice sau juridice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pentru a accesa adresele de e-mail office@protocolvip.ro, care presupun cu necesitate si in mod specific prelucrarea uneia sau mai multor date cu caracter personal ale dvs., urmeaza sa va exprimati consimtamantul liber, explicit si neconditionat in vederea prelucrarii lor strict in legatura cu scopul urmarit de dvs., urmand ca de indata ce acest scop va fi atins (finalizarea contractului de transport sau solutionarea definitiva a reclamatiei), subscrisa sa procedeze la stergerea definitiva a acestora din evidente electronice, intr-un termen de 24 de ore de la implinirea evenimentelor mai sus mentionate.
Va rugam sa folositi un volum minim de date cu caracter personal in interventia dvs. electronica, respectiv nume , prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, acestea fiind suficiente atat pentru identificarea rezervarilor on-line, cat si pentru eventualele reclamatii.
De asemenea , va punem in vedere ca in tot intervalul de la accesarea adreselor de e-mail mai sus mentionate si pana la stergerea datelor, va puteti exprima optiunea de retragere a consimtamantului , de stergere , restrictionare sau rectificare a acestora.
Accesul la folosirea formularului de contact este conditionat de exprimarea consimtamantului prin bifarea casutei Termeni si Conditii.
In situatia in care va manifestati optiunile de retragere a consimtamantului , de stergere , restrictionare sau rectificare a datelor cu caracter personal aflate in posesia subscrisei, se va proceda in acelasi mod.
Daca optiunile de retragere a consimtamantului , de stergere sau restrictionare a datelor cu caracter personal aflate in posesia subscrisei se vor realiza inainte de efectuarea transportului sau solutionarea definitiva a reclamatiilor, nu suntem in masura sa garantam indeplinirea obligatiilor care ne revin in legatura cu solutionarea aspectelor mai sus mentionate, in masura in care aceasta depinde in vreun fel de datele cu caracter personal fata de care s-a manifestat retragerea consimtamentului sau cererea de stergere si restrictionare pe care ati formulat-o.